Rechtsgebieden

U kunt bij mr. A.C. de Kruijff terecht met uw juridische vragen en verzoeken om rechtsbijstand op vele rechtsgebieden. Neemt u per e-mail (info@dekruijff-advocaat.nl) of telefonisch (0596-611240) contact op voor het vlot in kaart brengen van de aard van het juridisch probleem door mr. A.C. de Kruijff en voor het geven van advies over de nader te ondernemen stappen.

Als speciale aandachtsgebieden van de juridische hulpverlening van Advocatenkantoor De Kruijff hebben met name te gelden:  strafrecht,  familierecht (o.a. echtscheidingszaken en daarmee samenhangende juridische geschillen),  jeugdrecht en het rechtsgebied dat heeft te maken met dwangopnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ procedures).