Rechtsgebieden

Als speciale aandachtsgebieden van de juridische hulpverlening van Advocatenkantoor De Kruijff hebben met name te gelden:  strafrecht,  jeugdstrafrecht en het rechtsgebied dat heeft te maken met een verplichte zorg, verplichte behandeling en/of een verplichte opname in een psychiatrisch ziekenhuis/ een daartoe bestemde accomodatie.

Mr A.C. de Kruijff heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd – (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht (algemeen)
  • Jeugdstrafrecht
  • Het recht betreffende verplichte behandelingen en verplichte opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voor 1 januari 2020 de Wet Bopz en daarna o.a. Wvggz).

Op grond van deze registratie is mr. de Kruijff verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

 

Rechtsgebieden

U kunt bij mr. A.C. de Kruijff terecht met uw juridische vragen en verzoeken om rechtsbijstand op vele rechtsgebieden. Neemt u per e-mail (info@dekruijff-advocaat.nl) of telefonisch (0596-611240) contact op voor het vlot in kaart brengen van de aard van het juridisch probleem door mr. A.C. de Kruijff en voor het geven van advies over de nader te ondernemen stappen.

Strafrecht

mr. A.C. de Kruijff is gespecialiseerd in strafrecht

Jeugdstrafrecht

mr A.C de Kruijff is aangesloten bij de VNJA. De VNJA is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging die ervoor wil zorgen dat deze kwetsbare groep rechtzoekenden in Nederland kan rekenen op kwalitatief goede rechtshulpverlening vanuit de advocatuur.

Wvggz procedures

Het rechtsgebied dat heeft te maken met verplichte/opgelegde psychiatrische zorg en eventuele dwangopneming in een psychiatrisch ziekenhuis