Rechtsgebieden

Als speciale aandachtsgebieden van de juridische hulpverlening van Advocatenkantoor De Kruijff hebben met name te gelden:  strafrecht,  jeugdrecht en het rechtsgebied dat heeft te maken met dwangopnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ procedures).

Mr A.C. de Kruijff heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht (algemeen)
  • Jeugdstrafrecht
  • Jeugdrecht civiel (gesloten uithuisplaatsingen en jeugdbeschermingsmaatregelen)
  • Bopz (Besluit opnemingen psychiatrische ziekenhuizen)

Deze registratie verplicht mr. de Kruijff ieder kalenderjaar tot bijscholing op elk afzonderlijk rechtsgebied volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten  (tien opleidingspunten per jaar per rechtsgebied).

 

 

 

Rechtsgebieden

U kunt bij mr. A.C. de Kruijff terecht met uw juridische vragen en verzoeken om rechtsbijstand op vele rechtsgebieden. Neemt u per e-mail (info@dekruijff-advocaat.nl) of telefonisch (0596-611240) contact op voor het vlot in kaart brengen van de aard van het juridisch probleem door mr. A.C. de Kruijff en voor het geven van advies over de nader te ondernemen stappen.

Strafrecht

mr. A.C. de Kruijff is gespecialiseerd in strafrecht

Jeugdrecht

mr A.C de Kruijff is aangesloten bij de VNJA. De VNJA is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging die ervoor wil zorgen dat deze kwetsbare groep rechtzoekenden in Nederland kan rekenen op kwalitatief goede rechtshulpverlening vanuit de advocatuur.

BOPZ procedures

Het rechtsgebied dat heeft te maken met dwangopnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.