Kosten Rechtsbijstand

Kosten Rechtsbijstand

Uurtarief

Indien u volgens de bepalingen van de Wet op de Rechtsbijstand geen aanspraak kan maken op door de Nederlandse Staat gefinancierde rechtsbijstand en u zelf de kosten voor te verlenen rechtsbijstand moet betalen, dan geldt een uurtarief dat is afgeleid van het basis uurtarief van Advocatenkantoor De Kruijff dat per 1 januari 2020 is vastgesteld op €165 per uur exclusief BTW.

Het bij de opdrachtaanvaarding af te spreken uurtarief wordt gebaseerd op dit basisuurtarief. Afhankelijk van het financiële belang, de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid en de complexiteit van de opdracht bedraagt het in rekening te brengen uurtarief €145 – €185 exclusief per uur.

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien u volgens de bepalingen van de Wet op de Rechtsbijstand aanspraak kan maken op door de Nederlandse Staat gefinancierde rechtsbijstand, dan zal mr. A.C. de Kruijff in overleg met u een verzoek in kunnen dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand om u in aanmerking te laten komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien dit verzoek door de Raad voor Rechtsbijstand wordt toegewezen dan wordt een bijdrage opgelegd welke afhankelijk zal zijn van uw inkomen en welke bijdrage per 1 januari 2020 voor een reguliere toevoeging minimaal €203 en maximaal €853 bedraagt. In dat geval bent u voor de te verrichten werkzaamheden doorgaans slechts deze eigen bijdrage verschuldigd.

Vergoeding voor te maken kosten

Naast het uurtarief (in geval u geen aanspraak kunt maken op gefinancierde rechtsbijstand) of de door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen eigen bijdrage (in geval van gefinancierde rechtsbijstand) zullen mogelijk ook kosten worden doorberekend welke door Advocatenkantoor de Kruijff voor u moeten worden gemaakt zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels (leges).